Çevre Politikamız

 

Hammadde Geri Dönüşümü

Hammaddelerimizi Capak köyünde CED (Çevresel Etkiler Değerlendirmesi) belgeli ve ruhsatlı kil ocağından, bazıları çeşitli sanatsal amaçlarla İzmir'deki kazı atıklarından temin ediyoruz.

 

Cam Geri Dönüşümü

Renk ne olursa olsun cam topluyoruz; ezip, mikronize ediyoruz ve çeşitli amaçlar için üretim sürecimize ekliyoruz.

 

Kağıt Geri Dönüşümü

Sahtaş olarak asgari miktarda kağıt kullanıyoruz. Tüm ofis kâğıdı atıkları, üretim hattımızda toplanan, öğütülmüş, öğütülmekte ve geri dönüştürülmekte ve ayrıca dış kaynaklardan toplanan eski kağıtları kullanıyoruz.

 

Talaş Geri Dönüşümü

Üretimimizin birkaç aşamasında kullanılmak üzere talaşları marangozlardan toplayıp geri dönüştürüyoruz.

 

Yağmur Suyu Geri Dönüşümü

Yağış suyu topluyor ve endüstriyel proseslerde kullanılan suyun% 50'sinden fazlasında kullanıyoruz. Su dikkatlice filtrelenmekte ve tekrar kullanılmadan önce kalite sistemimiz tarafından analiz edilmektedir. Çeşitli temizlik ve sulama amaçlarıyla yeniden kullanılmak üzere evsel atık sularımızı arıtarak kullanıyoruz.

 

Kül Geri Dönüşümü

Fırınlarımızdaki kullanılan kömür küllerini toplayıp geri dönüştürüyoruz ve bunları Hoffman fırın tuğla kapılarının kil gövdesine ve izolasyon harcına ekliyoruz.